handel złomem metali


szlachetnych
rzadkich
kolorowych
Masz pytanie? Zadzwoń:

+48 17 77 88 108


Formularz sprzedaży metali:
Dane podane w formularzu są niezbędne do
poprawnego zawarcia transakcji sprzedaży metali
Wpisz swój adres zamieszkania lub zameldowania
Podaj kod pocztowy w formacie XX-XXX
Podaj miasto
Podaj swój numer pesel
Podaj serię oraz numer dowodu osobistego w formacie YYYXXXXXX
Podaj 26 cyfrowy numer konta bankowego, wpisując go bez odstępów i innych znaków niż cyfry.
Dane kontaktowe
Na ten adres mail prześlemy do Ciebie wypełniony rachunek z danymi wyżej oraz instrukcje przesłania towaru. Adres nie będzie się znajdował się na formularzu sprzedaży
Telefon pod którym się z tobą skontaktujemy w razie problemów przy zawarciu transakcji i prześlemy sms informacją o stanie rozliczenia. Telefon nie będzie się znajdował na formularzu sprzedaży
Tutaj wpisz dodatkowe informacje / uwagi skierowane do pracowników Biura Handlowego , jeżeli uważasz, że są one potrzebneChcę wysłać próbkę

Jeżeli chcą Państwo wysłać próbkę towaru w celu wykonania analizy / wyceny prosimy o dołączenie do przesyłki następujących informacji:

*- informacje obowiązkowe

1) *Imię i nazwisko :
2) Firma :
3) *Telefon:
4) E-mail:
5) Liczba próbek :
6) * Krótki opis :

 

Dołączenie powyższych informacji pozwoli nam na szybki i sprawny kontakt po dokonaniu analizy próbki i przekazanie informacji dotyczących wyników badania.